Velkommen til Kari og Knut Olav (bildet)!

Begge to skal nå arbeide i menigheten vår: Kari Garthus som barne-og familiearbeider i 60 % stilling. Ho løses fra sin stilling som menighetsarbeider og begynner i ny stilling midt i mai. , Knut Olav Vangstad (bildet) begynner som ungdomsarbeider i 60 % og menighetsarbeider i 40 %. i august.

Vi er gla for at dere er i staben vår. Vi ønsker dere veldig velkommen!