VÅRE ANSATTE

Knut Sunde

Pastor
Tlf.: 97 00 49 85
E-post: knut@gudsmenighet.no
Adresse: Fjordbygdveien 369, 4985 Vegårshei

Kari Garthus

Menighetsarbeider
Tlf: 99383924
E-post: kari@gudsmenighet.no
Adresse: Øvre Mauråsen 19, 4985 Vegårshei

Karoline Dyve Samuelsen

Ettåring
Tlf: 99377766
E-post: karoline@gudsmenighet.no
Adresse: Hovland

VÅRT LEDERSKAP

Erling Myre

Eldste og leder av lederskapet
Tlf: 90670100
E-post: erlinmyr@online.no
Adresse: Heiveien 774, 4985 Vegårshei

Camilla Saga

Nestleder i lederskapet
Tlf: 47031655
E-post: camillaosaga@gmail.com
Adresse: Sagaveien 30, 4985 Vegårshei.

Nina Stea Jorstad

Tlf: 41634223
E-post: nsj@hotmail.no
Adresse: Øvre Mauråsen 22, 4985 Vegårshei

Klara Sunde

Tlf: 41684772
E-post: sundefam@online.no
Adresse: Fjordbygdveien 369, 4985 Vegårshei

John Aage Knuten

Tlf: 93015156
E-post: johnaageknuten@hotmail.com
Adresse: Kviengveien 3, 4985 Vegårshei

Bjørn Langemyr

Tlf: 41511543
E-post: bjorn.bjornehiet@hotmail.com
Adresse: Kviengveien 6, 4985 Vegårshei