VÅRE ANSATTE

Knut Sunde

Pastor
Tlf.: 97 00 49 85
E-post: knut@gudsmenighet.no
Adresse: Fjordbygdveien 369, 4985 Vegårshei

Kari Garthus

Barne-og familiearbeider
Tlf: 99383924
E-post: kari@gudsmenighet.no
Adresse: Øvre Mauråsen 19, 4985 Vegårshei

Knut Olav Vangstad

Ungdoms- og menighetsarbeider
Tlf: 47753939
E-post: knutolav@gudsmenighet.no
Adresse: Stormyrliveien 25, 4985 Vegårshei

VÅRT LEDERSKAP

Erling Myre

Eldste og leder av lederskapet
Tlf: 90670100
E-post: erlinmyr@online.no
Adresse: Heiveien 774, 4985 Vegårshei

Camilla Saga

Nestleder i lederskapet
Tlf: 47031655
E-post: camillaosaga@gmail.com
Adresse: Sagaveien 30, 4985 Vegårshei.

Nina Stea Jorstad

Tlf: 41634223
E-post: nsj@hotmail.no
Adresse: Øvre Mauråsen 22, 4985 Vegårshei

Klara Sunde

Tlf: 41684772
E-post: sundefam@online.no
Adresse: Fjordbygdveien 369, 4985 Vegårshei

Odd Egil Ufsvatn

Tlf: 90880571
E-post: ufsvatn@gmail.com
Adresse: Kvennvollvegen 17. 4985 Vegårshei

Tolv Voie

Tlf: 40610002
E-post: tolv.voie88@gmail.com
Adresse: Aklandsveien 91, 4985 Vegårshei

Wayni Bergan

Tlf: 99261134
E-post:wayni.bergan@gmail.com
Adresse: Fjordbygdveien 616, 4985 Vegårshei