Ansatte og lederskap 2016-12-14T16:19:42+00:00

VÅRE ANSATTE

Svein Flaten

Hovedpastor/forstander
Tlf: 47968638
E-post: svein@gudsmenighet.no
Adresse: Kviåsen 4, 4985 Vegårshei

Knut Sunde

Pastor
Tlf.: 97 00 49 85
E-post: knut@gudsmenighet.no
Adresse: Fjordbygdveien 369, 4985 Vegårshei

Elisabeth Lindtveit

Ungdomsarbeider
Tlf: 97155450
E-post: elisabethlindtveit@msn.com
Adresse: Killandsveien 50, 4985 Vegårshei

Leif Dalen

Barne- og familiearbeider
Tlf: 92063616
E-post: leif@gudsmenighet.no
Adresse: Øvre Mauråsen 26, 4985 Vegårshei

VÅRT LEDERSKAP

Svein Flaten

Hovedpastor/forstander
Tlf: 47968638
E-post: svein@gudsmenighet.no
Adresse: Kviåsen 4, 4985 Vegårshei

Erling Myre

Eldste og leder av lederskapet
Tlf: 90670100
E-post: erlinmyr@online.no
Adresse: Heiveien 774, 4985 Vegårshei

Laila Løwe

Nestleder i lederskapet
Tlf: 95430668
E-post: laila.s.lowe@gmail.com
Adresse: Sagatoppen 3, 4985 Vegårshei

Jan Magnus Myre

Eldste
Tlf: 98664947
E-post: janmagnusmyre@gmail.com
Aklandsveien 375, 4985 Vegårshei

John Petter Valle

Eldste
Tlf: 97567308
E-post: jphv@frisurf.no
Adresse: Slettheia 15, 4985 Vegårshei

Camilla Saga

Tlf: 47031655
E-post: camillaosaga@gmail.com
Adresse: Sagaveien 30, 4985 Vegårshei.

Bjørn Langemyr

Tlf: 41511543
E-post: bjorn.bjornehiet@hotmail.com
Adresse: Kviengveien 6, 4985 Vegårshei

Kari Garthus

Tlf: 99383924
E-post: karigarthus@gmail.com
Adresse: Øvre Mauråsen 19, 4985 Vegårshei