Det nærmer seg tid for årskonferanse igjen. Del 1 av årskonferansen med valg og andre årsmøtesaker er tirsdag 26.februar kl.1830.
Sakspapirer ligger i gangen på Forsamlingshuset og på menighetskontoret.

Del 2, med gudstjeneste, presentasjon av og forbønn for nytt lederskap m.m. er påfølgende søndag, 3.mars kl.11.00. Det serveres middag etter gudstjenesten.

Vi oppfordrer til fullt hus disse dagene!