Økonomisk hjelp med kontingenter

Økonomisk hjelp med kontingenter

Mye av aktivitetene i Guds Menighet Vegårshei er gratis eller til en svært overkommelig økonomisk pris. Likevel er det en del som av ulike årsaker koster en del å være med på. F.eks. speideren har en kontingent som fastsettes av Norges Speiderforbund. Andre enkeltarrangementer har en pris som for noen kan oppleves høy og faktisk ekskluderende. Det kan være deltakelse på leirer og weekender og større arrangementer så som Skjærgårds eller Impuls. Eller menighetsweekend.

Vi har vært i kontakt med NAV lokalt som sier at de i mange sammenhenger vil se positivt på en søknad om støtte til slikt som nevnt ovenfor. Vi oppfordrer derfor familier til å bruke denne muligheten. Noen opplever kanskje det vanskelig å søke NAV om slikt.

Lederskapet i menigheten har derfor med utgangspunkt i et "godhetsfond for vegårsheiinger" gitt mulighet for å bidra, etter søknad, der det er økonomisk utfordring med deltakelse. I praksis betyr det at det må tas kontakt med hovedleder for aktiviteten i menigheten eller en av våre ansatte på menighetskontoret. En enkel søknad skrives og vil bli behandlet konfidensielt av hovedleder/stab. En egenandel må påregnes i de fleste tilfeller der støtte gis.

Så håper vi at dette vil gjøre at ingen skal føle seg, av økonomiske årsaker, ekskludert fra aktiviteter som skjer med utgangspunkt i Guds Menighet Vegårshei.

Lurer du på noe i denne forbindelse kan du gjerne ta kontakt med pastor Knut på tlf 97004985.

Powered by Cornerstone