Vi søker etter ny hovedpastor i 100% stilling

Vi søker etter ny hovedpastor i 100% stilling

Vår hovedpastor skal bli pensjonist og vi søker etter ny hovedpastor. Hos oss vil du møte allsidige og spennende oppgaver som leder av en flergenerasjonsmenighet.

Vi søker deg som

 • Er glad i å bygge relasjoner med andre mennesker og arbeide i team
 • Evner å lede samtidig som du er god til å inspirere og veilede medarbeidere
 • Kan identifisere deg med menighetens lære, visjon og praksis
 • Har teologisk bakgrunn og erfaring med forkynnelse
 • Vil bygge menighet av grupper
 • Vil være en del av bygda vår

Vi tilbyr

 • En levende menighet i en bra bygd
 • Flergenerasjonsmenighet med ulike uttrykksformer
 • Visjon og hensikter for arbeidet
 • Stabsfellesskap og mange frivillige medarbeidere
 • En arbeidsplass i en nyoppusset kirke
 • Et aktivt misjonsarbeid

Vi ønsker å legge til rette for at du får bruke og utvikle dine gaver.

Den som ansettes er forpliktet til å leve og lære i samsvar med Guds ord og Guds Menighet Vegårsheis bekjennelse. Lønns-og arbeidsvilkår er i henhold til Frikirkens lønnsregulativ. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Menigheten vil ta alle henvendelser seriøst og gjennom vedtak i menighetsmøte kalle til stillingen. Ønsket tiltredelse: 1.3.24 eller etter avtale.

For mer informasjon om menigheten: se vår hjemmeside www.gudsmenighet.no

Søknad eller spørsmål om stillingen rettes innen 1. oktober til leder Camilla Saga, 47031655, camillaosaga@gmail.com

 
   

 

 

Kort om Guds Menighet Vegårshei:

En frikirkelig menighet og eget trossamfunn. Stiftet i 1889, i dag har vi ca 900 medlemmer i og utenfor kommunen.

Aktiv menighet med stort barne- og ungdomsarbeid og sterkt misjonsengasjement. Stab på 2,5 årsverk i ulike stillingsstørrelser.

Powered by Cornerstone