Over 40 husstander på Vegårshei har fått "Julehjelp"!

Over 40 husstander på Vegårshei har fått "Julehjelp"!

Kr. 110.000,- fordelt

Stramme økonomiske rammer oppleves også av enkeltpersoner og familier på Vegårshei. I likhet med i fjor har derfor Guds Menighet gått ut nå i førjulstida med tilbud om litt ekstra julehjelp til de i Vegårshei som kunne trenge det.

Vi fikk i år mulighet til å søke på noen statlige midler gjennom Norges Kristne Råd. Her ble vi innvilget kr. 35.000,- og ved hjelp av midler fra "Majs minnefond" kr 55.000,- og fra "HusTreff" kr. 20.000,- har vi nå hatt mulighet til å dele ut hele 110.000,- kroner til mennesker i bygda som har kommet med en enkel søknad. Alle søknader har blitt behandlet konfidensielt av 3 personer fra menighetens lederskap. Mottakere har etter enkel vurdering fått fra kr. 2000,- til kr. 4000,- pr husstand, der antall personer har veid tyngst. 

Penger til julegaver, til julemiddag, til strømregninger og uforutsette kostnader er momenter som har gått igjen i søknadene. Vi krever ikke noe regnskap eller dokumentasjon på hva pengene brukes til, men har fått noen responser der vi skjønner at midlene har vært kjærkomne. 

Tidligere har "HusTreff" også bidratt i bygda med ca 15 matkasser nå like før jul. Men kommunale etater som har hatt ansvar for å videreformidle dette har gitt uttrykk for knappe mennesklige ressurrser slik at de ikke kunne organisere dette i år. 

Vi håper JULEHJELPEN 2023 har blitt en god julegave for de over 40 husstandene som har fått denne ekstra julegaven i år. 

Powered by Cornerstone