Babysang på Høgtun og Forsamlingshuset

Babysang er i gang igjen etter nyttår og her er en oversikt over datoene utover vinteren og våren:

24. januar – Huset
7. februar – Høgtun
21. februar – Huset
7. mars – Høgtun
21. mars- Huset
4. april – Høgtun
2. mai – Huset
16. mai – Høgtun
13. juni – Huset

I utgangspunktet annenhver torsdag, og som dere ser annenhver gang på Høgtun og Huset.
Babysang er et fellesarbeid for menighetene i bygda, og det er trosopplærer i Vegårshei menighet, Maria Nese Takserås som er ansvarlig for samlingene. Takk til henne for den flotte jobben hun gjør!
Alle (med barn i aktuell alder) er hjertelig velkommen.

2019-01-17T14:17:16+00:00