Les litt hver dag, og få med deg påskas historie dag for dag.

Palmesøndag: Mark 11.1-11

Mandag: Luk. 19.45-48 (Mark 11.15-19)

Tirsdag: Matt 26.6-13

Onsdag: Mark 14. 10-11, Luk 20.1-8

Skjærtorsdag: Joh. 13.3-5 og 12-15. Luk 22.14-23. Joh. 18.1-4

Langfredag: Joh. 19. 17-24 og 28-31

Påskeaften: Matt 27.57-61

1.påskedag: Matt 28.1-6 Joh. 20.3-9

2.Påskedag: Luk. 24. 13-25