Vi ønsker å starte året i bønn for bygda vår, landet vårt og bønnebehov som kommer inn via bønnetelefonen.

I Paulus brev til Romerne kapittel 12 vers 12 står det:
«Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholden i bønnen»
Bønn kan vi gjøre sammen, og hver for oss.
Vi trenger å stå sammen utholden i bønn, fordi vi fortsatt har et håp!

Bønnedagen blir slik:

Dagen deles opp i økter på en time, og det kan bli flere hver time hvis vi blir mange.
Hvordan en gjennomfører timen er opp til hver enkelt.
Du kan være stille, gå en tur, bruke bønnekapellet på Forsamlingshuset,
du kan høre på lovsang, du kan be sammen med familien din, du kan be alene …
Du kan melde seg på til Kari på 99 38 39 24, så finner hun en tid til deg.

Spesielle bønne-behov? Alle som ønsker kan sende melding til bønnetelefonen på  90 89 45 68.
Dette blir videreformidlet til de som har bønnevakt.

Bønnestafett: du ber din time, når du er ferdig sender du melding til bønnetelefonen 90 89 45 68.
Denne meldingen kan inneholde bare «jeg har bedt, sender stafettpinnen videre til nestemann»
eller om du ønsker å si litt om din opplevelse av bønnetimen, kanskje du ble minnet om noe spesielt? Fint å kunne dele med hverandre på denne måten.
Du sender melding til  bønnetelefonen når de er ferdige (ikke nestemann på lista slik som sist) så bli meldingen videresendt til alle som er med på bønnedagen.
På den måten håper vi å kunne kjenne på mer fellesskap med å stå sammen i bønn.

Bønnekapellet:
Her kan du være om du ønsker, stille og fredelig, der vil også være inspirasjon til bønn…
Trenger du å låses inn? Ta kontakt med Kari. Husk å slukke og låse etter deg.

Her er noen tips til hva en kan ta med om du ønsker:

Lovprisning og takk
” Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.”  (Ef 1,3)

Menigheten
” Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede.” (Fil 1,3-4)

” Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som er preget av gudsfrykt og vinner respekt.”  (1.Tim 2,1 – 2)

Be om: Levende tro – Virksom kjærlighet – Vekst – Bevar – Forny – Utrust
Ledere: Kraft – kjærlighet – visdom – de ansatte
Be for barna: Småbarns treff, Søndagsskolen, VeBaGo, Speider, Tweens-arbeid- grupper for barn og unge
Be for ungdommene: ÅpentHus, NiTo, konfirmantene
Be for: Sjuke – ensomme – sliter
Be for midlene: Visdom – rett forvaltning
Be konkret for: Dagsaktuelle bønnemner.

Misjon

” Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.” Matt 9,38
Colombia: Barna/Jakobs Hus – medarbeidere Janixa og Walter Beltrand
Kina: Vennskapsmenigheten Jingning i Kina (der Anne Skollenborg virket)
Rwanda: For arbeidet Christian og Anne har startet, videre vekst
De forfulgte kristne: Alle som blir forfulgt og lider for sin tro

Folk og Land og Verden

Bygda vår: Skolen og miljøet der, barnehage – politikere
Landet vårt: Frihet – beskyttelse – Konge, storting og regjering
Verden: Fred – rettferdighet – frelse for alle mennesker
Israel: Fred i Israel- beskyttelse

Vår Far
Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen!

 

“Be stadig” 1. Tess. 5,17.