I tiden vi er i nå, er det ikke lett å samles i gudstjenestefellesskapet slik vi ønsker.
Så hva kan vi gjøre? – det er fort å glemme hva vi fortsatt kan.

I Paulus brev til Romerne kapittel 12 vers 12 står det:
«Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholden i bønnen»
Bønn kan vi gjøre sammen, og hver for oss.
Vi trenger å stå sammen utholden i bønn, fordi vi fortsatt har et håp!
Derfor arrangerer vi bønnedag 22. november…

Tanken er å dele opp en dag der ulike mennesker ber en time hver.
Folk kan melde seg på til Kari Garthus (menighetsarbeider) på 99 38 39 24,
så finner vi en tid til deg. Hvordan en gjennomfører er opp til hver enkelt.
Du kan være stille, gå en tur, bruke bønnekapellet på Forsamlingshuset (bare gi beskjed),
du kan høre på lovsang, du kan be sammen med familien din, du kan be alene …

Har du et bønneemne? Send SMS til  bønnetelefonen: 90 89 45 68. Så tar vi det med denne dagen.

” Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse,
forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy
stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som er preget av gudsfrykt og vinner respekt.”  (1.Tim 2,1 – 2)