Menigheten har hatt sin årskonferanse og godkjent både årsmelding, regnskap og budsjett. Det var også valg på programmet. Camilla Saga (bildet)  ble valgt til ny leder av Lederskapet. Ho har sittet som nestleder i flere år og avløser nå Erling Myre som har vært leder i 8 år. Erling fortsetter imidlertid som nestleder i lederskapet.

Astrid Valle Nygårdseter ble valgt inn som nytt medlem i lederskapet, da Klara Sunde ikke ønsket gjenvalg.

Gratulere Camilla og Astrid og takk Klara.