Siden vi ikke kunne ha noen fysisk samling på julaften i forsamlingshuset i år, har vi laget en digital gudstjeneste du kan se her.

Vi vil med dette få ønske alle en riktig god jul og et velsignet godt nytt år!