Guds Menighet Vegårshei har 2 ledige stillinger:

  • barne- og familiearbeider i inntil 60%,
  • ungdomsarbeider i inntil 60%.

Begge stillinger kan etter vurdering kombineres med annet menighetsarbeid og økes til 100%.

Du har:

  • En levende tro på Jesus.
  • Initiativ til å styrke arbeidet blant målgruppene for stillingene.
  • Evne til å organisere og jobbe i team.

Vi tilbyr:

  • Et godt og positivt stabsmiljø (det er for tiden ansatt to andre i staben)
  • Et allerede fungerende barne- og ungdomsarbeid som består av bl.a. søndagsskole, småbarnstreff, barnekor, ungdomsmøter, ungdomsklubb, bibelgrupper, konfirmantarbeid og speider.
  • Gode med-ledere.
  • Nyoppussede barne- og ungdomslokaler.
  • Lønns- og arbeidsavtale etter menighetens ordning

Søknadsfrist: 15. april 2021.

Søknad / spørsmål om stillingen rettes til: Guds Menighet Vegårshei ved leder Erling Myre (tlf 90670100)  eller hovedpastor Knut Sunde (tlf: 97004985)

E-post: post@gudsmenighet.no