Guds Menighet Vegårshei har en ledig jobb som ungdomsarbeider fra 1. august 2020.
Stillingen er for tiden i 40%, men større stilling kan diskuteres. Kan eventuelt også kombineres med kontormedarbeiderfunksjoner.

Du har:

  • En levende tro på Jesus
  • Initiativ til å styrke arbeidet blant ungdom i bygda
  • Evne til å organisere og jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

  • Et godt og positivt stabsmiljø (det er for tiden tre andre ansatt i staben)
  • Et allerede fungerende ungdomsarbeid som består av ungdomsmøter, ungdomsklubb, bibelgrupper, konfirmantarbeid og speider
  • Gode medledere
  • Nyoppussede ungdomslokaler
  • Lønns- og arbeidsavtale etter menighetens ordning

Søknadsfrist: så snart som mulig.

Søknad / spørsmål om stillingen rettes til:
Guds Menighet Vegårshei
v/leder Erling Myre
Tlf: 90670100
E-post: erlinmyr@online.no