Vi er glade for å ha ny ungdomsarbeider/menighetsarbeider på plass fra 1.august. Knut Olav Vangstad har jo hatt denne stillingen i et år nå, men ønsker seg tilbake til skolen og begynner som lærer i Åmli fra høsten av.

Da er vi glade for søknaden vi fikk fra Erlend Solheim Henriksen. I menighetsmøte i begynnelsen av juni ble det vedtatt å ansette han i 100% stilling fra 1.august. Erlend, som er 28 år, har vokst opp i menigheten og er også flyttet tilbake til bygda etter å ha bodd utenbygds i en god del år.

Vi vil savne Knut Olav, men han blir fortsatt med som frivillig i menigheten og bor jo fortsatt med sin familie her i bygda. Vi gleder oss over Erlend og ønsker han lykke til i fellesskapet, både blant de ansatte og i menigheten igjen. Han har det siste halve året vikariert i en deltidsstilling som menighetsarbeider i Den norske Kirke her i bygda.