Gi en gave

Som fri menighet er også vår menighet avhengig av økonomiske gaver for å drive menigheten. Men hovedmotivasjonen for å gi er ikke at det er behov for penger. Nei, vi gir først og fremst fordi Gud har gitt til oss først.

Han har gitt oss livet, jorda vår, alle ressursene som vi nyter godt av hver dag, menneskene rundt oss, og han har fremfor alt gitt oss sin Sønn Jesus silk at vi kunne bli hans barn og bli arvinger til alle Hans ressurser.

Når vi gir av våre penger til menigheten og Guds rike forøvrig, så er det et utrykk for vår takk til Ham for alt han har gitt oss først.

Gud elsker en glad giver

«Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja har overflod til all god gjerning.»
2. Korinterbrev 9:7-8

Vipps

Har du Vipps på mobilen, kan du gi her og nå:
Bruk Vipps-nummer: 76568

Bli fast giver?

Ønsker du å bli fast giver i menigheten?

Her kan du gå rett til vår giverside både for enkeltgaver og fast givertjeneste.

https://guds-menighet-vegaarshei1.mycornerstone.com/

 

Engangsgave

Hvis du ønsker å gi en engangsgave, bruker du kontonummer 2938.20.06737.

Husk å merke betalingen med “gave”, eller konkret det du ønsker å gi til. For eksempel “bygg”, “ungdomsarbeid” eller lignende.

Ved å gi penger til Guds Menighet Vegårshei er du med å investere i følgende:

  • En lokal menighet for alle generasjoner med virksomhet både i Vegårshei og bygdene omkring.
  • Misjonsarbeid. Rehabiliteringsarbeid blant barn i Jakobs Hus i Colombia, Anne Sollid Brack og hennes prosjekter i Rwanda og en lokal menighet i Jingning i Kina, samt prosjekter vi støtter i Øst-Europa.
  • Et tjenelig bygg. Vegårshei Forsamlingshus er menighetens hovedhus og krever vedlikehold og opprustning for å være funksjonelt og tjenelig til virksomhet og utleie.

Per mai 2022 har menigheten ca 70  personer/familier som har regelmessige trekk fra sin konto til menigheten. Trekkene varierer fra person til person etter som en selv har fått tanke for. Flere praktiserer “tienden”, dvs å gi 10% av sine inntekter til menighet og misjon. Flere givere kombinerer fast givertjeneste med å gi i kollekt på søndags gudstjenester.

Ønsker du å være med i en slik givertjeneste så kan du også bruke linken over her.