Vi følger myndighetenes nye retningslinjer og har ingen samlinger frem til 18. Januar.
Vi ser frem til å kunne samles i hjem og i Forsamlingshuset, men foreløpig må vi vente.

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Ta vare på hverandre! Guds fred!

Staben/lederskap