Vi er nå gått inn i temaet FELLESKAP, en av menighetens hensikter, som vi går igjennom dette året.

2 av 5: Vi bygger en menighet som vokser seg varmere ved FELLESKAP.

På søndag, 16.10, talte Knut Olav Vangstad til oss om endetiden ut ifra Johannes Åpenbaring.

Vedlagt ligger et 10 minutters gruppeopplegg fra Knut Olav ut ifra talen fra søndag.

Der oppsummerer han, gir noen tanker og oppfordringer.

Talen ligger i sin helhet under “Taler” på nettsiden og på PodBean.

https://www.podbean.com/ew/pb-8hf9x-12ef81d

 

Lykke til og Guds velsignelse.