202210-02 Tilbedelse oppsummering

Vedlagt en liten oppsummering av talen som Knut hadde 2.10.

Den siste talen i serien om “Tilbedelse”. 

Visjonen vår: Vi vil bygge en levende menighet der mennesker møter JESUS!

Den første av  5 hensikter vi har i menigheten: Vi bygger en menighet som vokser seg sterkere ved tilbedelse.
Vårt mål er å gjøre tilbedelse til en livsstil, slik at vi ærer Gud med hele vårt liv, gir ham det første av vår tid og det vi tjener, og det beste av de gavene vi forvalter
Vårt mål er å gjøre hver gudstjeneste til en fest der hele menigheten feirer Guds nærvær i helhjerta tilbedelse med et mangfold av kreative uttrykk.

Mål vi har satt oss:

  • Bredde og variasjon med tanke på sang og musikk.
  • Bønn og takk er en naturlig del når vi er sammen.
  • Å avsette tid til bønn, tilbedelse og bibelstudium.
  • 10% økning i givere og gaver hvert år.