Det var Knut Sunde som talte på søndag 6.11.22. Det var allehelgensdag og temaet var jo fellesskap denne søndagen også. Undertema var “Ære de som har gått foran”.

Vedlagt en liten lydfil med oppsummering og forslag til samtale. Dette med utgangspunkt i Hebreerbrevet kap 11,1-2 og mest Hebr. 12,1-3.

Gruppearbeid etter 6.11.2022

Oppsummert noe for samtale:

  • Hvilke personer har gjort at vi er der vi er i vårt trosliv i dag?
  • Hva er det som setter spor etter mennesker for kommende generasjoner?
  • Hvordan kan vi være gode trosvitner for kommende generasjoner?

Her er det mye som kan både få i gang en samtale og gi grunnlag for en god bønnestund – for og med hverandre. Lykke til.

Beste hilsen Knut