Til gruppekvelder etter gudstjeneste 04.09.:

Vi er fremdeles i temaet tilbedelse, en av menighetens hensikter, som vi går igjennom dette året.

1 av 5: Vi bygger en menighet som vokser seg sterkere ved TILBEDELSE.

Vårt mål er å gjøre tilbedelse til en livsstil, slik at vi ærer Gud med hele vårt liv, gir ham det første av vår tid og det vi tjener, og det beste av de gavene vi forvalter

Vårt mål er å gjøre hver gudstjeneste til en fest der hele menigheten feirer Guds nærvær i helhjerta tilbedelse med et mangfold av kreative uttrykk.

Kari Garthus talte søndag 04.09 om trosvaner.

Ønsker dere å lytte til talen sammen kan dere finne den her:

https://www.podbean.com/ew/pb-mayyf-12b654f

 

Typisk Jesus!

Jesus hadde trosvaner.

Jesus gikk til synagogen hvor han brukte tid med Gud.

Jesus møtte mennesker med godhet.

Jesus underviste i møte med mennesker.

Flere ganger kan vi lese om at Jesus trakk seg tilbake – brukte tid sammen med Gud – for så å gå ut for å møte mennesker. I historien om da Jesus metter 5 tusen, kan vi lese at Jesus gikk alene, for å be. For å bruke tid med sin pappa. For så å møte mennesker.

“Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.” (Luk 5,16)

Det er tydelig av Jesu eksempel at repetisjon – vane – er viktig!

Noen spørsmål til samtale:

  • Hvilke TROSVANER har du?
  • Hvilke trosvaner ønsker du å ha fremover?
  • Kan du invitere noen til å være med på din trosvane?

 

Lykke til og Guds velsignelse!