Leve enklere for å få mer plass til Jesus.

Ef. 2.20-22

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.
ef. 2. 20-22

Skal noe vokse og bygges trenger det mer plass. Kanskje er en løsning det Jens Kåre Lindal presenterte på søndag – Leve enklere for å få mer plass til Jesus.

Lytt: https://gudsmenighet.podbean.com/e/uke-46-og-47-livsn%c3%a6re-grupper-ef-22022/

 

Edin Løvås, finnes det seks kjennetegn på en disippel:

  1. En disippel har en personlig relasjon til Jesus.
  2. En disippel lever dagliglivet sammen med Jesus.
  3. En disippel blir stadig mer lik Jesus.
  4. En disippel gjør Jesus sine interesser i verden til sine interesser.
  5. En disippel lever i felleskap med andre disipler.
  6. En disippel forenkler livet slik at en kan leve som en disippel.

Lukas 8. 11

Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.
Bønn av Edin Løvås.

Min herre Jesus Kristus. Du står her foran meg.
Du er også bak meg,  du er på min høyre og på min venstre side.
Du er over meg og du er under meg. Du omgir meg helt og bor i mitt hjerte.
Du gjennomtrenger meg helt med din kjærlighet.
Takk at du elsker meg.
Nå ser du denne dagen, hva tenker du?

Spørsmål til refleksjon:

Efeseren 2. 20-22 snakker om felles vekst og personlig oppbyggelse. 

  1. Har vi plass i felleskapet vårt og er vi klar for at Gud ønsker vekst?
  2. Opplever vi at det er plass/ tid/ villighet i vårt liv at Gud kan drive å bygge oss opp?

Edin Løvås: 

3. Er vi enig med Edin Løvås i at en disippel av Jesus må forenkle livet for å kunne leve som en disippel?

4. Eller er aktiviteter (både i og utenfor kirka) en hjelp for å kunne leve som en disippel, mer enn en utfordring?

5. Hva burde eventuelt forenkles, hva er vesentlig å holde fast på?

Lukas 8- Såkornet. 

6. Kjenner vi oss igjen i lignelsen? Noe konkret?

7. Kan det å forenkle livet gjøre det vanskeligere for bekymringer, rikdom og nytelser og kvele livet vårt med Gud?

8. Har vi noen konkrete tips, noe vi kjenner oss utfordret på gjennom det som er blitt snakket om? Noen som har noen konkrete utfordringer til seg selv inn i den neste uka?

 

Lykke til!