Ny høst, nye samlinger…

Vi tar utgangspunkt i talen 23. august : Kari Garthus –  Tro på hjemmebane.
(Følg linken “taler”- der skal podcasten ligge)
Hør talen hvis ikke du var på Gudstjenesten.
Høstens tema er Hverdagstro.

Sosialt fellesskap: Menneske til menneske.
For mange er det lenge siden sist en var sammen ta gjerne praten rundt forventninger under maten, løst og fast, i starten.  (mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke.
Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.
Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.
Her er det bare å være kreativ. Anbefalt tidsramme:15 minutter.

 

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45 min)

 1. Hva sitter du igjen med etter talen? Hva tenker du om temaet hverdagstro/tro på hjemmebane.
 2. Fellesskapet blir løftet frem i talen som en viktig faktor for et engasjerende trosliv.
  Hva inspirerer deg til et engasjerende trosliv?
 3. Snakk sammen om gode vaner for hverdagslivet som kristen. Hva gjør du, hva gjør du ikke?
  Hva ønsker du å ha som vaner?
 4. Hvordan kan dere som gruppe hjelpe hverandre til å nå ønskelige vaner?
 5. Tekster som ble nevnt i talen:
  Slå opp minst to av disse versene og snakk om teksten.
  Hva kan disse teksten bety for den tiden de er skrevet i, og hva kan de bety for deg i dag?
 • Kor. 14.26 – når dere kommer sammen …
 • Mosebok 6.4-7 – du skal gjenta for dine barn når du står opp, når du….
 • Josva 24. 14 – Jeg og mitt hus
 • 3.12 – Glemmer det som ligger bak…

«Når jeg pleier min relasjon til Gud, kan den blåse liv i min tro slik at den kan smitte over på de jeg omgås med i hverdagen.» Linda A. Johannesen.

Snakk om hva dere kan gjøre for å bety en forskjell for de dere møter i deres hverdag.

Oss til verden- UT – (30 min)
Husk å be! For og med hverandre.

«Befor1»
Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.
Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.
Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.