Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 18.august – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Ei tru som holder.
Vi kjenner kanskje alle sammen noen som tidligere kalte seg troende, men som nå sier at «jeg tror ikke på det lenger». Talen handlet bl.a om hva vi må bygge trua vår på for å ha ei tru som holder gjennom alt som skjer i livet og alle forandringer som skjer med oss og rundt oss. Som en del av det ble det også sagt en del om bibelen; hva vi tror om den og åssen vi prater om den.

Bibelvers brukt i talen:
Efeserbrevet 2.20
Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.
1.Korinterbrev 15.24
Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva sitter dere igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen?
✓ Hvordan opplevde du å bli utfordra på å si (eller tenke over) hva som er grunnlaget for trua di?
✓ Hva svarte du? Del med hverandre.
✓ Når vi blir spurt om hvorfor vi gjør, mener og tror ting svarer vi ofte «fordi det står i bibelen» eller «fordi Guds ord sier det» eller lignende. Kan det ha noen negative konsekvenser?
✓ Her er ikke poenget at dere skal utlevere andre, men med tanke på folk som sier de ikke tror lenger: «Hva var det de trodde de måtte tro for å kalle seg troende?
✓ Snakk sammen om påstanden: «Vi må forankre trua i den hendelsen som startet den bevegelsen som ga oss bibelen».
✓ Er det ting i bibelen dere synes det er vanskelig å forstå eller tro på?
✓ Og ikke glem å be i gruppa. Vi minner om «be-for-1»

Gud velsigne dere i gruppefellesskapet!