Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 1.september – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Langspurt gjennom det gamle testamente.
Det handler fortsatt om «ei tru som holder». Og så at av det som står i bibelen – først og fremst i det gamle testamente – der det ting som er til oss, men også mye som ikke er sagt til oss. Gud inngikk en pakt med Abraham. Det Abraham fikk beskjed om å gjøre er ikke noe vi nødvendigvis skal. Og Gud inngikk en pakt med israelsfolket. Den var mellom Gud og israelsfolket. Ikke oss. Det kan vi være glade for…

Bibelvers brukt i talen:
2.Mosebok 34.27
Herren sa til Moses:
«Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel.»

2.Mosebok 19.4-6 4
Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. 5 Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. 6 Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»

Jeremia 29.10-11
Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.
11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva sitter dere igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen?
✓ Hva tenker dere om det som blei sagt i talen
✓ Hvilken betydning har det for oss når vi snakker om bibelen som Guds ord, når der er mye i Guds ord som ikke er Guds ord til oss?
✓ Del sammen hva dere tenkte og følte og åssen dere reagert på det som ble sagt om løftet Gud gir i Jeremia 29.10-11.
✓ Hva tenker dere om å plukke vers i bibelen uten å se på sammenhengen det står i?
✓ Til slutt; hva tenker dere denne talen bidrar med til å gi oss og de som vokser opp i dag ei tru som holder?

Gud velsigne dere i gruppefellesskapet!