Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 22.september – Svein Flaten. 
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: Om bruken av det gamle testamente (GT).
Det er kanskje ikke den mest spennende tittelen, men det var nå det talen handlet om. Fem punkter om hvordan vi kan lese, forstå og anvende GT. Mye mer kunne vært sagt om GT og hva det har å si oss og hvordan vi bør lese det, men dette er nok til å ha noe å prate om og tenke på.

Bibelvers brukt i talen:
Apostlenes gjerninger 15.1-21

Filipperne 2.6-8
Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Hebreerne 8.6
Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre (enn den gamle) og hviler på bedre løfter (enn løftene i den gamle pakten).

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Vi kan starte med å dele hvilken historie fra GT vi liker best eller har betydd mest for oss.
✓ Del med hverandre tanker dere har etter å ha hørt talen.
✓ Les avsnittet fra apostlenes gjerninger kap.15 og snakk sammen om hva dette betyr for oss.
✓ Filipperne 2.6-8: Jesus ga avkall på sitt eget. For vår skyld. Hva kan du som en Jesus-etterfølger gi avkall på, for andres skyld?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!