Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 6.oktober – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no

Tema: En ny bevegelse
Med Jesus kom det flere nye ting. Blant annet startet (bygget) han en helt ny bevegelse, et nytt fellesskap. Vi kaller det ofte for kirke eller menighet. «Ekklesia» er ordet Jesus brukte. Det betyr forsamling. Kirken har ikke alltid levd opp til det ordet. Hvordan står det til i dag? På Vegårshei, og i Guds Menighet Vegårshei? Er vi en forsamling preget av det fellesskapet som preget de første kristne?

Bibelvers brukt i talen:
Matteus 16.13-18 13
Da Jesus kom til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han disiplene: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Apostlenes gjerninger 2.42-47
De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Sitat fra Peter Halldorf i boka «Åndens folk»:
«Lyset fra evigheten skinte inn i tiden. Etter at Jesus selv, etter fullført korsfestelse og bevitnet begravelse, hadde vendt tilbake til livet – bevist oppstått – skulle verden aldri bli den samme. Nå hadde den fått et fellesskap som utgjorde et sterkt tegn på en ny verden. Dette fellesskapet var kirken, den kristne menigheten…»

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva sitter dere igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen?
✓ Les Ap.gj 2.42-47 sammen (sitatet fra Halldorf også hvis dere ønsker). Hva legger dere mest merke til i hvordan menigheten beskrives?
✓ Ligner det på vår menighet? Hva må eventuelt til for at det skal bli sånn?
✓ Kan deres gruppe gjøre noe for at menigheten skal preges mer av det vi leser i apostlenes gjerninger 2?
✓ Er det noe dere kan gjøre for at gruppa deres blir mer som det vi leser?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!