Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 27.oktober – Svein Flaten
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: Be i tillit og forventning
Talen er hentet fra fellesgudstjenesten i bønneuka, og tema var bønn. Hentet fra da Jesus gjorde vann til vin i bryllupet i Kana. Maria, Jesu mor lærer oss mye om bønn i den fortellinga.

Bibelvers brukt i talen:
Lukas 2.1-11
Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» 5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. 7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. 9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» 11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Hebreerne 7.24-25
Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. 25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.

1.Tessaloniker 5.17
Be stadig

Her er noen spørsmål/stikkord som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva sitter dere igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen?
✓ Del med hverandre åpent og ærlig hvordan bønnelivet deres er.
✓ Hvordan kan dere i gruppa hjelpe hverandre til å bli mer kjent med Jesus? (som igjen gjør at vi kan be som Maria, i tillit og forventing)
✓ Er det mulig, som det blei snakka om i slutten av talen; å gjøre alle tankene vi gjør oss om folk om til bønner?
✓ Husk «be-for-1». Be gjerne sammen i gruppa for de dere ber for.

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!