Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 10.november – Kari Garthus.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: Ei tru som holder – ei levende tro.

Bibelvers brukt i talen:
Markus 4. 3-9 og 14-19
«Hør!» sa han. «En såmann gikk ut for å så. 4 Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. 5 Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. 6 Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. 8 Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt: tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.» 9 Og han sa: «Den som har ører å høre med, hør!»

Såmannen sår ordet. 15 De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. 16 På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. 17 Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. 18 Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, 19 men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt.

Kari har også laget noen spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva tenker dere om menighetens visjon? Kan du den?
✓ Levende tro – hva legger du i det?
✓ SITAT: Det er foreldre som primært er ansvarlige for å gi troen videre til sine barn; det er menighetens ansvar å sette de voksne i stand til å gjøre det. Men dypest sett er vi alle Guds prosjekt! Og han er ikke ferdig med noen av oss ennå. Hva tenker dere om dette sitatet?
✓ Hva og hvem har hatt betydning for din tro, der du er i dag? Aktiviteter, fellesskap, enkeltpersoner, tjeneste?
✓ Har du noe mennesker som du tenker at du kan være en medvandrer for?
✓ Samtal rundt begrepet «Åndelig mødre og fedre». Har du noen du er det for? Er noen det for deg?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!