Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 24.november – Knut Sunde.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: Ei tru som holder – når trua ikke er «heilt A-4».
Knut starta talen med å løfte fram gudstjenesten som storfellesskapet i menigheten og oppmuntra oss til å se verdien i det. Samtidig som han ba oss ikke fortvile sjøl om vi ikke skulle oppleve oss heilt som alle andre, men heller holde fast på trua på Jesus og at han har ordna alt for oss. Knut hadde også et intervju med Susanne Nylund om hennes tro i livets opp- og nedturer.

Det blei henvist til og sitert fleire bibelvers og fortellinger fra bibelen. Bl.a historia om Sakkeus (Lukas 19.1-10) og historia om kvinnen ved brønnen (Johannes 4.1-42)

Johannes 3.16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Del sammen hva dere sitter igjen med av tanker og spørsmål etter å ha hørt talen og samtalen med Susanne Nylund.
Trenger dere noe meir konkret kan dere samtale sammen om de tre utfordringene vi fikk i avslutningen av talen:
o  Om å se verdien i fellesskapet og frimodig være en del av det.
o  Om å ikke fortvile sjøl om man ikke opplever oss heilt som alle andre med tanke på «sterk tru» og å være pliktoppfyllende i menigheten.
o  Om å dømme hvem som er kristne eller ikke-kristne.
Og til slutt:
✓ «Holder det» med ei tru som ikke er heilt A-4?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!