Med utgangspunkt i talen på gudstjenesten 1.desember – Svein Flaten.
Talen er tilgjengelig på heimesida; www.gudsmenighet.no og på Podbean.

Tema: En ny pakt.
Vi har hørt i høst om at med Jesus kom det mye nytt. Det var nye tider med Jesus. Tidligere har vi sett at Jesus starta en ny bevegelse; menigheten. I dag er temaet at Jesus innstifta en ny pakt. I selveste påskehøytiden, som israelsfolket i hundrevis av år hadde feiret på tradisjonelt vis til minne om utgangen fra Egypt. Fra nå av skulle påska også handle om Jesus, om åssen han innstiftet en ny pakt med menneskene – i sitt blod.

Bibelvers brukt i talen:
Lukas 22.14-20 14
Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

Jeremia 31.31-33 31
Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,
32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.
33 Men dette er pakten jeg vil slutte
med Israels hus i dager som kommer,
sier Herren:
Jeg legger min lov i deres sinn
og skriver den i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.

Matteus 5.17-18 17
Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Spørsmål som utgangspunkt for samtale:
✓ Hva la hver enkelt av dere mest merke til i talen?
✓ Les Lukas 22.14-20. Dette er ordene vi alltid leser i forbindelse med nattverden. Hva tenker dere om det Jesus sier om at han innstifter en ny pakt i sitt blod?
✓ Det blir nevnt en del eksempler på åssen kristne både før og nå blander ting i den gamle pakten med ting i den nye. Hva tenker dere om eksemplene; enige eller uenige?
✓ Har dere andre eksempler?
✓ Hva mener Jesus med at han ikke er kommet for å oppheve, men oppfylle loven?
✓ Hva har det å si for oss at Jesus kom for å oppfylle loven og at han innstifta en ny pakt med oss?

Ikke glem å bruke tid til å be for og med hverandre i gruppa – og for de dere ber for.

Gud velsigne dere i felleskap og samtale!