Gruppeopplegg kveld 4 (uke 8 2017)

Med utgangspunkt i tale på gudstjeneste 12.februar – Svein Flaten.

 

Tema: Tro og gavmildhet.

Vi er inne i en periode med fokus på tilbygget vårt og innsamling til dette. Det er noe av bakgrunnen for talen, men den handler ikke først og fremst om bygg. Den forteller oss at det er en sammenheng mellom gavmildhet/givertjeneste/giverglede og tro/livet med Gud.

Dere han høre talen på hjemmesiden. Der finner dere dette dokumentet også.

Utgangspunktet for talen er to fortellinger i Bibelen som dere finner i 1.Kongebok 17.7-16 og Lukas 21.1-4. Bruk gjerne de som utgangspunkt for samtalen i gruppa også. Ellers kan spørsmålene under kanskje være til hjelp.

 

Til samtale i gruppa:

  • Hvorfor tror dere enka i Sarepta skulle gi mat til Elia først? Var det rett av han å be om det? Hva har det å lære oss om gavmildhet og å stole på Gud?
  • Har du en trosstyrkende fortelling å dele med de andre som handler om at Gud er din forsørger?
  • I talen fortelles det om «Bjarne og Arne», De hadde begge en prat med Gud om økonomien sin. Har du noen gang hatt det? Hvorfor/hvorfor ikke? Er dette for privat, eller kan dere snakke om det i gruppa?
  • En utfordring; vil du be om Guds ledelse også når det gjelder å gi til tilbygget vårt?

 

Gud velsigne dere!

2017-02-16T11:24:52+00:00