Gruppeopplegg kveld 5 (uke 10 2017)

Med utgangspunkt i tale på gudstjeneste 26.februar – Svein Flaten.

 

Tema: Hellig og alminnelig.

Talen handler om Jesus som hellig og alminnelig. At Jesus er sann Gud og sant menneske. Fokuset er på at Jesus er menneske, og dermed vet hvordan det er å være oss. Han «lider med oss i vår svakhet, prøvet i alt på samme måte som oss…men uten synd», som det står i hebreerbrevet.

 

Avsnitt fra bibelen som blir referert til i talen: Johannes 4.3-7, Matteus 17.1, Johannes 2.13-16, Lukas 19.41-44.

 

Talen finnes som vanlig på www.gudsmenighet.no

 

 

Til samtale i gruppa:

  • Hva fikk du med deg fra talen? (Ta runden i gruppa)
  • Sitter du igjen med spørsmål etter talen? Samtal i så fall om dem.
  • Samtal om bildene dere har av Jesus. Gjør disse bildene det lettere eller vanskeligere å ha et forhold til Jesus og å følge Han?

 

 

 

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2017-03-01T11:37:10+02:00