Gruppeopplegg kveld 9 (uke 18 2017)

Med utgangspunkt i tale på gudstjenesten 23. april – Knut Sunde

Talen finnes som vanlig på www.gudsmenighet.no

 

 

Tema: Emmausvandrerne med tekst fra Lukas 24, 13-35 (Se gjerne også Mark. 16,12-13)

Teksten handler om to av disiplene, som var på vei til Emmaus, og som fikk følge av Jesus.

Skriftene i Det gamle testamentet var samtaleemnet langs veien. De kjente han ikke der de gikk og samtalte – ikke før han ble med dem hjem og holdt nattverd.

 

 

Til samtale i gruppa – bruk de spørsmål dere ønsker og som det er tid til:

Til historien:

  •   Kan det være en mulighet for at Jesus ikke hadde vært skikkelig død, men bare «hardt såret»?
  •   Hvem flere enn disse to opplevde å møte Jesus etter at han var stått opp – og som med det var vitner på at han virkelig var stått opp fra de døde.
  • På hvilken måte hadde Jesus forandret seg fra «før og etter» påskehøytiden?

I eget liv:

  • Guds Ordet var sentralt i møtet mellom Emmausvandrerne og Jesus – hvilken erfaring kan vi trekke av det – også fra vårt eget og menighetens liv?
  • Hva tenker dere om setningen i v 28: «……og han lot som om han ville dra videre.»

  • Del erfaringer om hendelser i eget liv der dere i ettertid så at det var Jesus som hadde «gått sammen med dere» – og erfaringer der dere plutselig opplevde at Jesus var der!
  • Hvilke erfaringer fra denne teksten kan vi ta med oss i forholdet til å dele nattverd?

 

Gud velsigne dere og samtalen i gruppa!

 

2017-04-26T12:53:06+02:00