Lydighet!

https://mcdn.podbean.com/mf/web/rw44ub/Lydighet_Uke_16_og_17WAV63mew.mp3

(beklager at dette ble litt langt, 17 min, men teksten leses opp så da sparte dere 4 min på det) 🙂 Lykke til 🙂

Jakob 4.6-7

Gud står de stolte imot,

men de ydmyke gir han nåde.

Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

Efeserne 6. 1-9

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig.  2  Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte:  3  så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.  4 Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

     5 Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte.  6 Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje.  7 Gjør tjeneste med et villig sinn; det er Herren og ikke mennesker dere tjener.  8 Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri.  9 Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler! Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.

 

Gud gir oss så mye frihet han klarer. Så stramme grenser han må. Då høye gjerder at vi vet hvor de er og hva konsekvensen vil være, av å tråkke utenfor.

 

Spørsmål til ettertanke:

 1. Hva tenker du om påstanden om at lydighet er kjernen av det å være en disippel?
 2. Er lydighet vanskelig for oss? Hvorfor?
 3. Har du lært lydighet (å høre) av din familie? Tror du det kan påvirke din Gudsrelasjon?
  (Husk at Gud kan gjenopprette det vi ikke naturlig fikk hjemme, alle foreldre kommer til kort og gir sår. Vår jobb som voksene disipler er å tilgi, gjenopprette og forbygge å gi de samme sårene videre.)

  Til dere som har barn under 18 år eller står i en rolle som oppdrager:

 4. Er det noen områder du burde gitt større frihet?
 5. Er det noen regler/ rammer du burde hevet opp/ strammet inn for å hjelpe barnet å bli den beste utgaven av deg selv?
  (skriv gjerne ned)
 6. Hvordan skal du gå frem for å gjøre rammene tydelige, forutsigbare og konsekvente? Hvilke konsekvenser kan fungere for dine barn?
 7. Gjør du det lett for barna dine å høre på deg når du snakker? Hva kan du gjøre annerledes?
 8. Er det andre sider av barneoppdragelse dere tenker på?

 

Til dere som ikke har barn under 18 eller her et oppdrager ansvar: 

9.  Hvordan kan du øve deg på lydighet i jobb/ samfunnsliv/ menighetsliv?

10. Tror du det kan vøre med å påvirke din lydighet i troslivet?

11. Har du noen du er leder for som du burde behandle bedre/ gi mer verdighet/ løfte opp på en annen måte?

 

Til alle: 

12. Er du med å avskaffe eller “mate” det moderne slaveriet?

 

Lykke til!