Utgangspunkt i talen til Asbjørn Smeland 28. februar.

Sosialt felleskap: Menneske til menneske.
(mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.
Her er det bare å være kreativ. Anbefalt tidsramme:15 minutter.

 

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

  1. Etter å ha hørt talen; var det noe som rørte ved deg, eller noe du sitte igjen med?
  2. Simon, fariseeren, ville veldig gjerne tro Jesus. Selv så han nok ikke på seg selv som noen synder. Hvorfor måtte Jesus dø, også for Simon? Hvorfor måtte Jesus dø for du og meg?
  3. Kvinnen som kommer inn og rører ved beina til Jesus øser ut dyr salve på beina til Jesus Messias gjør noen streke kjærlighetshandlinger. Hvorfor gjør ho disse kjærlighetshandlingene?
  4. Det er fastetid (til og med Påskedag). Kirker over hele verden demper seg, avstår fra f.eks kjøtt, fråtseri og luksus (unntaket er kanskje kirker i det rike vesten). Målet er å forberede seg til Påske, og søke Guds interesser og ikke mine egne. Hva kan du avstå fra i dag, og i tiden frem mot Påske?
  5. Har du ei god fortelling som har betydd mye for deg?

Oss til verden- UT (30 min)
Husk å be! For og med hverandre.

«Befor1»
Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.
Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.
Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.