Gruppeopplegg uke 12 2018

De siste søndagene har det ikke vært vanlig gudstjenester på Huset og dermed ligger det ikke ute taler på hjemmesiden vår heller. Vi nærmer oss påske og jeg har valgt talen fra palmesøndag i fjor. Den ligger på hjemmesida vår, under «taler» og «april 2017».

Talen handler om dagene fra palmesøndag til og med onsdag i påskeuka. Det skjer ting de dagene også, sjøl om det ikke er det vi vanligvis forbinder mest med påskebudskapet.
Det er lenge siden dere har hørt denne talen, og alle rekker nok ikke å høre den på nytt, så jeg tar med noe av det jeg sier i talen.

Palmesøndag – triumftog. Markus 11.1-11
Det er i enkelheten og ensomheten til Jesus vi ser hans storhet og herlighet. Kongen rei inn – men uten en svær hær og krigsbytte og slaver. Ikke på en flott stor hest eller i ei vogn trukket av fine hester, men på et esel. Og det er ingen parodi. Det er sånn det skal være.
Det som kjennetegner oss kristne er at vi ser på lederskap som å tjene andre. Vi forbinder det ikke med makt og å være opphøyd over andre. Lederskap slik Jesus lærte oss det handler om å tjene og utruste andre.
Og han sier han kom til verden, «ikke for å la seg tjene, men for sjøl og tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange». Nå er han på vei til å gjøre akkurat det. Og han kommer ridende på et esel.
Mi har alle noen vi leder – noen som ser oss. Kanskje ser opp til oss. På den ene eller andre måten er vi forbilder og vi har påvirkningskraft på andre. Enten det er her i menigheten, i heimen din, på jobb eller andre steder.

Spørsmål:
 Tenk på deg sjøl. Hvem er du forbilde og leder for?
 Hva kan vi lære av inntoget til Jesus i Jerusalem om det å være et forbilde?

 

Mandag: Jesus renser templet. Markus 11.15-19
Hvert menneske er et tempel, en helligdom. Du er et tempel. Livet ditt er nå det stedet der Gud vil vise sin kjærlighet og berøre deg med sin godhet. Du er et bønnens hus, som Jesus sa. Hvis du da ikke har gjort det til noe annet.
Sett nå at Jesus i dag rir inn i din by, din bygd, ditt nabolag og oppsøker deg. Hva finner han da i ditt liv som hindrer deg i å holde en åpen kontakt med Gud? Er det pengevekslere og kremmere på ferde? Fyller rikdom eller nytelser den plassen i livet der du kunne sluppet Gud inn?

Spørsmål:
 Er det noe Jesus trenger å rydde bort i din indre tempelplass?
 Hvilke plager og bekymringer og lidelser kunne du ha kommet til Jesus med?
 Husk: I ditt tempel – i ditt liv – finnes det noe som trenger helbredelse; synd, sår, smerter, sykdom, savn. Jesus ønsker plass i ditt indre –   for å kunne berøre deg med Guds godhet.

 

Tirsdag: Jesus underviser – om hva kjærlighet er. Markus 12.28-34
Snart skulle han vise det i praksis. Han oppsummer budene med at det handler om «å elske Gud og elske vår neste». De skriftlærde måtte væer enige i det. Men det skulle snart vise seg at de ikke var blitt meir glade i Jesus av den grunn.

Spørsmål:
 Før vi elsket Gud elsket han oss. Åssen svarer vi Jesus på denne måten å oppsummere buda på?
 Hvor mange «men» har vi? «Det er greit, men…»
 Hvor mange betingelser setter vi for å gjøre det?
 Eller hvor mange unntagelser gjør vi? «Jeg er enig Jesus, men han…eller ho..»

 

Onsdag: Jesus blir salvet før han skal dø. Markus 14.3-9
Spørsmål:
 Prat sammen om fortellinga i Markus 14. Det er kanskje ei merkelig fortelling. Det er noen av dem i bibelen. Hva sitter dere igjen med etter å ha lest den?

 

Lykke til – og god påske!

2018-03-20T15:23:29+00:00