Vi tar utgangspunkt i talen fra Årskonferansen 7. mars Kari Garthus – Hva gjør du i prøvelser?
Linken ligger under taler.

Sosialt felleskap: Menneske til menneske.

(mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

 

  1. Hvilke tanker sitter du igjen med etter talen? Lærte du noe nytt, ble du oppmerksom på noe du ikke har tenkt over før?
  2. Snakk litt sammen om på hvilken måte dere leser bibelen. Hvilken autoritet har den?
  3. Prøvelser, hvilke prøvelser tror dere mottakerne av dette brevet sto i? Kan vi kjenne på det samme i dag?
  4. Når du møter prøvelser hvor henvender du deg da?
  5. Hvordan kan vi oppmuntre hverandre til å holde fokus og stø kurs i prøvelser?
  6. Hvordan kan dere gi hverandre utfordring på dette frem mot neste samling?

Oss til verden- UT(30 min)

Husk å be! For og med hverandre.

Utfordring til neste gang: Del et bibelord eller en opplevelse du har hatt med DHÅ til en venn som ikke går i gruppa. Kanskje den du ber for?

 

Minner om:

«Befor1»

Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.

Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.

Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.