Vi tar utgangspunkt i talen til Knut Sunde søndag 18. April. Velsignelse.

Sosialt felleskap: Menneske til menneske.(mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

  • «Den aronittiske velsignelsen» som vi finner i 4.Mosebok 6,22 er den vi vanligvis forbinder med «Velsignelsen». Har du/dere hatt noen erfaringer/opplevelser der denne har fått stor betydning? Minner? Personer?
  • Samtal om hva det ligger i bibelverset fra Ef. 1,3: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen».
  • Lukas 24,50 forteller om da Jesus reiste til himmelen: «Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen.» Hva tror du/dere denne velsignelsen gjorde med disiplene?
  • Om du er barnedøpt eller barnevelsignet, om du er konfirmert og/eller kirkelig vigd har du også fått denne velsignelsen spesielt inn i ditt liv. Hvilken betydning har det hatt i livet ditt tror du?
  • Vi oppfordres også til å være til velsignelse for andre mennesker. På hvilken måte tror du dette kan skje? Finn gjerne eksempler og tips og gi hverandre.
  • 12,9 og videre gir oss en «smørbrødliste» på hva vi kan gjøre for hverandre. Gå gjerne gjennom denne og samtal om hva som kan være relevant for hver enkelt eller på hvilken måte dette kan praktiseres.

Oss til verden- UT(30 min)

Husk å be! For og med hverandre.

 «Befor1»

Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.

Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.

Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.