På bakgrunn av forkynnelse av Rino Rudsli på gudstjeneste 2.5.2021.

«Medvandrer – I møte med mennesker»

Sosialt felleskap: Menneske til menneske (mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

Tre bibeltekster:

–             Starten på Salme 22 og 23: «Forlatt av Gud – elsket av Gud»

–             Joh. 8,1-11 «Kvinnen som blir grepet i ekteskapsbrudd»

–             Luk. 18,35-43: «Den blinde ved Jeriko»

  1. Spørsmål til selvrefleksjon: Er jeg en medvandrer?
  2. Hvem kan jeg være noe for?
  3. Hvilke mennesker har jeg i min omgangskrets som trenger meg eller kan trenge meg?
  4. På hvilken måte kan jeg være noe for menneskene rundt meg, hvilke muligheter har jeg?
  5. Gi hverandre utfordringer på «befor1» snakk igjen om hvordan dette går.
    (Bruk gjerne litt tid på denne delen i dag.)

 

Oss til verden- UT – (30 min)

Husk å be! For og med hverandre.

 «Befor1»

Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.

Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.

Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.