Gruppeopplegg uke 34. Høst 2021.

Tema Efeserne. Utgangspunkt i talen til Knut Olav Vangstad. Efeserne. Link under «taler»

Sosialt felleskap: Menneske til menneske. (mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. Anbefalt tidsramme:15 minutter.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

Les sammen:
Apg: 19. 1- 22
Heb: 5. 12- 6. 3

Når Paulus skulle starte Efesosmenigheten, og når han treffer andre nyfrelste, hadde han noen spørsmål til dem. Dette handler om de hadde det grunnleggende på plass. Forfatteren av Hebreerbrevet kaller dette for grunnvollen. Grunnvoll er det som skal til for at det kan bygges et hus som blir stående, det er et solid fundament å bygge tro og kirke på. For Paulus var dette barnelærdom, for oss er mange av disse punktene fremmende og vanskelig å relatere til. Kan vi sammen, som kirke og som enkeltpersoner hjelpe hverandre til å gi disse ordene innhold, mening og noe å stå på?

Det hjelper ikke å bygge hus uten at grunnvollen er på plass. Så hvordan står det til med grunnvollen vår?

Ta gjerne ett og ett ord og snakk sammen, let etter skriftsteder dere mener kan fylle ordet med innhold og se se om dette kan bli løftet opp som en praksis som kan bli en grunnvoll vi bygger vår tro og vår menighet på.

 1. Omvendelse fra døde gjerninger. 
  – Hvordan var denne prosessen første gang. Har noen et vitnesbyrd, noen historier?
  – Hvordan ser det ut i dag? Har vi noen eksempler på noen gjerninger som vi gjør, men som vi vet det ikke er liv i. Som ikke er til Ære for Gud eller glede for mennesker. Bør man vende om?
 2. Tro på Gud.
  – Hva betyr det? (les Jakob 2.19)
  – Hva tror vi egentlig på? Tror vi på det samme? Hvordan vet vi det?

  – Kan vi bytte ut “Jeg tror på Gud” med
  “Jeg lever som om Gud finnes?” (les Jakob 2.14)
 3. Undervisning om renselsesbad (gresk: Babtismos= dåp i flertall)
  – Hvordan lever vi i dåpen? (les Kol 2. 12)
  – Hva betyr det at vi er begravet og reist opp?
  – Dåp i ånd. Hva betyr det? (Finn gjerne skriftsteder)
 4. Undervisning om håndspåleggelse.
  -Ordet som blir brukt omtaler ofte praksisen av DHÅ.
  Eks: legge hendene på for å; gi den hellige ånd, velsigne eller be for syke.
  – Er dette en praksis blant oss?
 5. Undervisning om de dødes oppstandelse
  – Tror vi Jesus sto opp fra de døde?
  – Tror vi at vi oppstod til nytt liv i dåpen?
  – Tror vi at vi en dag skal få himmelske kropper og leve evig?
 6. Undervisning om evig dom.
  – Tror vi at Jesus kommer igjen?
  – Tror vi at Jesus har tatt vår dom, slik at vi på dommens dag skal få en dom som lyder: FRIKJENT! 

Mer undervisning kan du finne på:
https://krinet.podbean.com/p/grunn/

Oss til verden- UT – (30 min)

Husk å be! For og med hverandre.

Lykke til!
Hilsen Knut Olav Vangstad!