Efeserne 1.4- Uke 36- Livsnæregrupper

Lydfil (ble litt lang, 14 min):

https://www.podbean.com/media/share/pb-kgrqg-10d378b

I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.

La oss bruke Efeserne sin metodikk. Teori–> Praksis

1. Hvordan kan det gi mening at vi er i Kristus? Teori

1. Hvordan kan vi praktisere at vi er i Kristus? Praksis.

1. I Kristus. Teori

Kol 3.3- Død
Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Kol 2.12- Reist opp
For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger.

Johannes 1. 12-13- Ny fødsel, inn i en ny familie
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.

1. Praksis for å leve i Kristus.

A) Ord skaper.
B) Vaner former– Du blir det du gjør over tid.
Filosofen James K.A. Smith skriver: ” Lenge før de kristne hadde systematisk teologi og verdensbilder, sang de hymner og salmer, ba de bønner, feiret nattverd, delte alt de eide og var et folk med lidenskap for Guds kommende rike.”
C) Nåden istandsetter.

Spørsmål til refleksjon:

1. Prøv sammen å gjengi med egne ord: Hvordan er vi I KRISTUS?

Hvordan leve i Kristus?
2. Fyller vi oss med ord som hjelper oss inn i Kristus? Hva kan vi slutte å se, hva kan vi begynne å si?
3. Har vi vaner som hjelper oss inn I Kristus? Hva kan vi begynne å gjøre mer av, hva kan vi gjøre mindre av?
4. Er nåden det vi lander tilbake på, hviler i og som motiverer oss tilbake i løpet?

 

Lykke til.