Efeserne 1. 7-12

Les teksten i Efeserne 1. 7- 12:

Lytt: https://www.podbean.com/media/share/pb-r24xt-10e4759

Vi kan fort havne i en søken etter det vi allerede har fått. Som bikkja som biter etter halen sin, kan vi som kristne be, oppføre oss og snakke som om vi ikke viste at vi allerede hadde fått alt i Kristus.

Praktisk så betyr det to ting;

 1. Vi må begynne å lete etter hva vi faktisk har i Kristus, slik at vi ikke går rundt uvitende.
 2. Vi bør begynne å takke mer enn vi ber om ting som Gud har sakt at vi har fått, og begynne å praktisere.

I dag skal vi lete i bibelen etter disse tre temaene som Paulus legger fram i Ef. 1. 7-12

v/ 7- 8: Tilgivelse fra synd- Og vi vet det.

Salmene 86.6: For du er god og tilgir gjerne; Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg
Salmene 103.11-12: Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.
1. Johannes 1.9: Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Husk at tilgivelse fra Gud til oss er tett linket sammen med at vi tilgir fork rundt oss:
Matteus 6,14-15. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.
Efeserne 4.32: Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Når vi har bekjent, skal vi ikke lengere går rundt med skyldfølelse:

Salmene 32,5. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren. Og du tok bort min syndeskyld.

Tilgivelse er ikke bare for enkelthendelser, pga korset er vi ikke lenger under synd, men i Kristus. Der er det frihet.
Kolosserne 2,13-14. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.

v/ 9-10: Mysteriet om Guds vilje- Åpenbart for oss.

1. Tess. 4. 2: For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige.
I Kolosserne 2. 26-27. Blir det pekt på at det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten!

v/ 11-12: Vi er arvinger av Gud- Til pris og Ære for han.

Galaterne 3:29: Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.
Galaterne 4:7: Så er du da ikke lenger træl, men sønn; men er du sønn, da er du og arving ved Gud.
Efeserne 3. 5-6: Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter:  6 at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet.

 

Spørsmål til refleksjon:

 1. Er det ofte vi tviler på om vi egentlig er tilgitt?
 2. Tror vi på at Gud ser på oss som hellige?
 3. Er det blasfemisk og si at vi ikke er syndere (husk forskjell på nåtid og fortid)? (se 1. Johannes 2.1)
 4. Ser du på Gud som et mysterie?
 5. Hva er utfordringene våre for å kunne ta del i hans vilje for oss?
 6. Hva kan dere praktisk begynne å gjøre for at dette skal bli en større del av hverdagen?
 7. Ser du på deg selv som en arving av Guds rike?
 8. Tenker du at du har fått alt i Kristus?
 9. Hvis du virkelig begynte å tro at du hadde fått alt i Jesus, og at den sammen kraften som var i Jesus er i deg. Hva hadde blitt annerledes?

 

Lykke til! 🙂