Utgangspunkt i talen til Arvid Hunemo 30. august: Hverdagstro- Hva med Daniels tro?
Link under «taler»

Sosialt fellesskap: Menneske til menneske.
(mat sosialt 30 min)

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

Les sammen:
Dan 1,1-2 8 – Daniel tok valg på grunn av troen og med konsekvenser for troslivet.
Dan6,3-6, 11-12 Daniels tro blir stadig testet av majoriteten og makta.
Dan 10.7-11,15-18 Daniels tro var dyp, personlig erfaring av å være elsket.

Spørsmål til samtale:

  • Hvordan preger kristen kulturen bygda/landet vårt?
    nevn positive og negative ting.
  • Hva er dine viktigste valg som får følger for livsstilen?
  • Tenk gjennom din hverdag – hva er dine «trospraksiser»?

Noe du vil endre? Trenger du støtte og hjelp til å endre?

  • Hvor henter du styrke og næring for troen?
  • Er det sammenheng mellom troen og meningene dine?
  • Hva slags tro har du? Er den robust?
  • Hvordan preger troen livet?
  • Livet preger troen slik at den blir en ubetydelig del av hverdagen?

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.
Her er det bare å være kreativ. Anbefalt tidsramme:15 minutter.

 

Oss til verden- UT – (30 min)
Husk å be! For og med hverandre.

«Befor1»
Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.
Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.
Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.