Gruppeopplegg uke 4 2018

Med utgangspunkt i talene på gudstjenestene 7. og 14. januar – Svein Flaten
Talene ligger som vanlig ut på www.gudsmenighet.no

Tema: Når dere kommer sammen – om gudstjenesten
Første talen handler om hvilke forventninger man kommer til gudstjenesten med, og at rette forventinger handler mer om å gi enn å få. Andre talen om hva tilbedelse er og ikke er, og om de ulike fasene i gudstjenesten.

Bibelvers som ble brukt i talene:
Lukas 6.38: Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget.
1.Korinterbrev 14.26: Når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.
Matteus 22.37: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
Romerne 1.25: De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet.

To taler betyr at det sikkert er mer enn nok å snakke om. Bruk gjerne litt tid til følgende spørsmål også:
✓ Hvilke forventinger har dere til gudstjenesten? Hva kan du bidra med for at de skal
✓ Drøft påstanden om at hovedhensikten med gudstjenesten er å gi Gud ære.
✓ Hva må til for at gudstjenestene oppleves mer inspirerende?
✓ Hva kan gruppa du er med i og hver enkelt av dere gjøre for at gudstjenesten oppleves mer inspirerende?
✓ Del med hverandre i gruppa hva som er «høydepunktet» i gudstjenesten for hver enkelt av dere.

Gud velsigne dere og samtalen i gruppene!

2018-01-19T14:11:23+02:00