Efeserne 1. 15- 23

Takk og bønn

15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige.
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

 

Lytt Til LYDFILEN:

https://mcdn.podbean.com/mf/web/4qwxvd/Uke_40_Livsn_re_grupper_Ef_115-23WAVaf0k8.mp3

 

 1. Markus 1.35- 39:
  Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. 36 Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, 37 og da de fant ham, sa de: «Alle leter etter deg!» 38 Men han sa til dem: «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.» 39 Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde åndene.

 

 1. Hva driver Jesus med, stikker ut og gjør noe så lite produktivt, akkurat når karrieren er  på vei til å skyte fart?
 2. La oss være som Jesus.
  A) Mens det var mørkt
  B) Alene
  C) Dette gir retning og hensikt.

 

Så, hvordan Be? Gå tilbake til  Efeserne 2.

 1. Be, selv om ting er bra
 2. Be, om en Ånd som gir visdom og åpenbaring. = Jesus personlige nærvær i alle situasjoner
 3. Be, om at dere må lære Gud å kjenne.
 4. Be, om å få innsikt i:
 • Håpet–> for vår arv
 • Arven--> for oss hellige
 • Kraften–> for oss son tror.

 

Kraft.
Dette er den kraften som reiste Jesus fra de døde.
Det er den kraften som får døde ting til å bli levende.

 

Spørsmål til refleksjon og ettertanke:

 1. Hvilke tanker sitter dere igjen med etter å ha lest Ef. 1. 15- 23?
 2. Ta en runde og del med hverandre. Hva tenker dere på? Hva er utfordrende i livet for tiden? Hva kan gruppen være med å be for?
 3. Stopp opp og be for hver enkelt. Om de ikke har noe å dele, be fortsatt for personen. Inkluder bønnen til Paulus:
  – Be om at Ånden skal lede dem for en sterkere RELASJON MED JESUS og Innsikt i det han har gitt oss.
  Det kan betyr helt enkel forklart:
  – Be for hverandres bønneliv slik at relasjon med Jesus skal styrkes
  – Be for hverandres bibellesning slik at vi kan øke vår innsikt i Guds sannheter.
 4. Bruk gjerne litt ekstra tid sammen i stillhet/ lovsang/ bønn/ meditasjon av Guds ord, alt etter hva som er naturlig i gruppen.
  Gi rom for at Den Hellige Ånd kan tale, og at Guds ord kan synke inn.LYKKE TIL!