Vi tar utgangspunkt i talen fra Konfirmasjonsgudstjenesten 13. september av Elisabeth Lindtveit. Den Hellige Ånd vår hjelper. 3 i en (Link taler)

Sosialt felleskap: Menneske til menneske.

(mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

Kan dere dele et minne dere har fra deres egen konfirmasjon? 

(Hvis dere er konfirmert)

Hva husker du best fra din egen konfirmasjonstid?

En spesiell person? Et spesielt vers? Hva fikk betydning hadde den tiden for deg?

 

Snakk sammen om hvilke oppgaver DHÅ har.

Slå opp bibelordene under for å se hva bibelen sier.

Joh. 14.23.

Rom 5.5 – DHÅ fyller oss med kjærlighet Apgj.2. – DHÅ gaver.

Joh. 14. 25 – Gud taler til oss gjennom DHÅ

Kanskje dere har flere bibelord som sier noe om DHÅ oppgaver?

 

Hvilke likheter er det med mat og Guds ord?

Bibelen Guds ord, bruksanvisningen vår. Sier det noe om behovet for Ordet?

 

Hvilke forhold har du til bibelen?

Anstrengt forhold, plikt? Dårlig samvittighet?

 

Snakk sammen om hvordan dere som gruppe kan motivere hverandre til bibellesning,  uten at det blir et påbud.

 

Elisabeth snakker om kinderegget.

Troen – en gave å ta imot. Vi får DHÅ når vi har sagt ja, til Jesus.

Overraskelsen inni – Det kan ofte være en utfordring å sette sammen leka… Utfordring til deg: Hvordan kan du bety en forskjell for noen i dag?

Har du opplevelser eller erfaringer der du fikk oppleve at noen gjorde en stor forskjell i ditt liv?

Har dere selv opplevelser med DHÅ som du kan dele med gruppa?

 

 

Oss til verden- UT(30 min)

Husk å be! For og med hverandre.

Utfordring til neste gang: Del et bibelord eller en opplevelse du har hatt med DHÅ til en venn som ikke går i gruppa. Kanskje den du ber for?

 

Minner om:

«Befor1»

Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.

Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.

Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.