Vi tar utgangspunkt i talen fra Gudstjenesten 20. september med
Dag William Haugeto Stang. «Hele livet – hele livet»

Sosialt felleskap: Menneske til menneske. (mat sosialt 30 min)

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)

I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

 1. Jesus inviterer oss til en kjærlighetsrelasjon til han. Mer enn en billett til himmelen.
  Livet med Jesus er her og nå.
  Dag nevner begrepet «At hand» – tilgjengelig nå.
  Snakk sammen om hva det betyr at Guds rike er her på jorden og ikke bare et kommende rike.
 2. Les teksten sammen fra 2.Mos 16.11-30 – Brød fra himmelen.
  Snakk om hva den kan bety for oss i dag.
 3. Hva er det som kan ta vårt fokus fra Gud? Det som fort bli det som setter seg mark i.
 4. Gud sørger for oss. Snakk sammen om teksten fra 1. Tim 6.6-16. Hvordan utfordrer rikdommen oss
 5. Sitat Luther: «Ber mer, jo travlere jeg har det» Hva tenker dere ligger i dette utsagnet
 6. Hvis vi skal kunne lede hverandre til Jesus, hvilke konsekvenser får det for dine valg videre i livet. Noe du ville gjort annerledes?
 7. Har noen tatt utfordringen fra sist gang, om å dele et bibelord eller en opplevelse du har hatt med DHÅ til en venn som ikke går i gruppa? Evt del:)

Oss til verden- UT(30 min)

Historien om da Peter gikk på vannet blir nevnt.
Hvis dere får tid, hør gjerne på sangen «Oceans» fra Spotify og be om at Gud kan vise hva veien videre er for ditt liv …

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep
My faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand
Will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You’ve never failed and You won’t start now

So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

 

Minner om:

«Befor1»

Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.

Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.

Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.