Vi tar utgangspunkt i talen fra Gudstjenesten 27.september med
Kari Garthus. «Forandring»

Sosialt felleskap: Menneske til menneske.(mat sosialt 30 min)
Hva har skjedd siden sist? Hva har vi å være takknemlige for?

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)
I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud. I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke. Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  Det kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

 1. Er det noe i fra talen spesielt i dere sitter igjen med som dere kan del med hverandre?
 2. Snakk litt sammen om ordet «forandring». Hva assosierer dere med det. Er det til glede, eller er det utrygt?
 3. Les sammen i fra Fork. 3 – Alt har sin tid. Hvilke tanker har dere om teksten?
  Vi er i ulike livsfaser som enkeltmennesker/familie. Snakk sammen om gleder og utfordringer i tro og liv, i den fasen av livet du/dere er i akkurat nå.
 4. Hvordan preges menigheten vår av forandring? Hvilke utviklinger har det vært de siste 10 årene? Hva har vært bra, hva har vært utfordrende?
 5. Les historien om Bartimeus i Mark 10.46. Del tanker i fra teksten. Hvordan tror dere Bartimeus opplevde livet før og etter møtet med Jesus.
  Et møte med Jesus gir forandring. Har dere eksempler der en ser at Jesus har gjort en forandring i eget eller andre menneskers liv? Del.
 6. Snakk sammen om hva dere kan gjøre for å bety en forandring for noen?
  Invitere noen du ikke kjenner så godt, på middag?
  Gi en oppmuntring til en kollega eller en du har en tjeneste sammen med?
  Ta en tlf. til noen som det er lenge siden du har snakket med.

Oss til verden- UT – (30 min)

Talen ble avsluttet med sitatet fra Jesus «Hva vil du jeg skal gjøre for deg»?
Her kan dere be konkret om akkurat det.
Dere kan også be om hvordan dere kan være med å gjøre en forskjell for noen andre.

 «Befor1»

Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem. Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro og aktivt menighetsliv.

Minn hverandre på å spørre hvordan det går med relasjonen til de som blir bedt for.

Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.