Vi tar utgangspunkt i talen fra Gudstjenesten 11.oktober av
Kari Garthus med tema «Bønn»

Sosialt felleskap: Menneske til menneske. (mat/sosialt 30 min)
Hva har skjedd siden sist? Hva har vi å være takknemlige for?

Tilbedelse – OPP fokus: Menneske til Gud (15 min)
I denne delen ønsker vi å vende fokuset bort fra oss selv og over på Gud.
I noen grupper vil det være naturlig å lovsynge sammen, i andre ikke.
Uansett er målet å takke og tilbe Ham for den han er, det han har gjort og gjør.  D
et kan gjøres på flere måter, ved lovsang, ved bønn, eller lytte til musikk.  Her er det bare å være kreativ.

Til samtaledelen – INN – Gud til menneske (45min)

  1. Hva sitter du igjen med etter talen?
  2. Hva betyr bønn for deg?
  3. Les Herrens bønn i Matt 6.9-13
    Snakk sammen om hva denne bønnen tar opp av temaer.
  4. Hva betyr det for dere i deres hverdag med bønn framfor alt?
    Mark 6.31 – Markus 6. 46. Mark 1.35. Joh 12.27-28 er noen vers som forteller om at Jesus ba før store avgjørelser eller under. Les versene sammen. Har dere erfaringer med dette?
  5. Ef 1. 17. er et eksempel på en bønn som kan være fin å be. Har dere erfaring med å be bønner i fra bibelen. Kanskje dere har andre bønner som dere kan dele?
  6. Talen ble avsluttet med «Gode grunner til å be» Hva er det som motiverer dere til å fortsette å be?

Talen ble avsluttet med et vitnesbyrd av Titti Knudsen (det ble ikke med på opptaket dessverre) men hun fortalte Titti Knudsen fra hennes liv som tidligere rusmisbruker og veien tilbake til troa.
Hun er et stort bønnesvar for mange. Hun oppmuntret oss alle til å ikke gi opp å be!
Hun kunne selv merke at Jesus stadig banka på, selv i de mørkeste stundene.
Sangen hun sang kunne like gjerne vært om henne.

Hvis dere vil høre låten søk på – Olle Petter Olsen – Stille sted
Minner om bønnetelefonen 90 89 45 68 – kom med bønnebehov.
Oppfordrer dere til å lagre nummeret hvis ikke dere har gjort det allerede.

Oss til verden- UT – (30 min)

Har dere hørt om velsignelseskartet?
Del gjerne litt om det. VI vil velsigne bygda vår.
Er det noen som ønsker å være med å be for en «strekning» så ta gjerne kontakt
Be gjerne spesielt for bygda denne.

«Befor1»
Har dere noe å dele i forhold til «Befor1»?
Velg en (eller flere) personer som ikke kaller seg kristne, eller ikke er en del av menighetsfellesskapet; og be for den/dem.
Be om at både du og andre kan få heie dem fram til tro, og aktivt menighetsliv.
Bro til tro- Bønn – Relasjon –Ordet. Vi ber, tenker over og pleier relasjonen. Og den siste delen handler om å dele Ordet.